วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

TK park มาถ่ายทำสื่อคลิปวีดีโอ ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน