วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

ข่าว/กิจกรรม

ตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียที่ 2/2563
ตรวจผลการเรียน นักศึกษาระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2563
ระบบตรวจผลการเรียน นักศึกษาระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2564
28 เมษายน 2564 มอบเกียรติบัตรให้กับ กลุ่มโคมไฟล้านนา ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดีเด่น จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2564
26 เมษายน 2564 ร่วมรดน้ำขอพร ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564
สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2564
23 เมษายน 2564 มอบเกียรติบัตร ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน มีนาคม 2564
บรรยากาศกิจกิจกรรมวันสตรีสากล อำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta