วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

ข่าว/กิจกรรม

จดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565…
จดหมายข่าว กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
5-6 มีนาคม 2565 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน…
5 มีนาคม 2565 ร่วมกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4…
    ประชุมคณะทำงานโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.
2 มีนาคม 2565 ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 
2 มีนาคม 2565 ร่วมแสเงความยินกับนายเกตชัย  มานะ ที่ได้รับมอบโล่ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับเขต  เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปี 2565
2 มีนาคม 2565 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสาร  ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…
1 มีนาคม 2565 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565…
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินกิจกรรมสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 …
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม