วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

Big Cleaning Day “ชาวพะเยา ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 …

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนนำคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   covid-19    โดยใช้สเปรยฺฺ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่ทั้งภายใน   และภายนอกอาคารสำนักงาน  กศน.อำเภอเชียงม่วน   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  และ  กศน.ตำบล   ทั้ง 3  ตำบล  พร้อมกันทั้งจังหวัดพะเยาภายใต้การทำกิจกรรม Big Cleaning Day ” ชาวพะเยา  ร่วมใจต้านภัย  โควิด 19

คลิกดูรูปเพิ่มเติม>>>