วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

9 มกราคม 2565 ร่วมพิธีมงคลสมรส วิชา น้องป๊อป ลูกชายนางสมจิตร สมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อล กศน.อำเภอเชียงม่วน… 

        วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติพิธีมงคลสมรส ของนางสาวรุ่งศิริ กับนายสิทธิกร สมัคร โดยฝ่ายชายเป็นบุตรของนางสมจิตร  สมัคร  ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน และได้ร่วมอวยพรคู่บ่าว-สาว ณ ร้านอาหารอุ่นเรือน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…