วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

9 ตุลาคม 2564 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ การสร้างร้านค้าออนไลน์ และการถ่ายรูปสินค้าให้น่าสนใจ

   วันเสาร์ ที่ 9 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้พบปะเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การสร้างร้านค้าออนไลน์และการถ่ายรูปสินค้าให้น่าสนใจ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โครงการเรื่อง “การจัดการน้ำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙” มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล กศน.ตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม…