วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

8 มิ.ย.2564 ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ… ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เนื่องในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเชียงม่วน

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา