วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

8 กันยายน 2564 โครงการเปิดโลกวิชาการโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 1/2564

       วันพุธ ที่  8  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 เวลา 09.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการเปิด โครงการเปิดโลกวิชาการโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 1/2564    ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม  จำนวน  50 คน  โดยมีคณะครู กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  โดยมีนายนายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบล เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการดังกล่าว…