วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

8 กันยายน 2564 ร่วมรับชมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี พ.ศ. 2564

       วันพุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากร  และนักศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน     ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ETV ในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”  ประจําปี  พ.ศ. 2564    ภายใต้กรอบแนวคิด “การรู้หนังสือเพื่อการฟื้นคืนสู่การใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง : การลดช่องว่างทางดิจิทัล” ผ่านการประชุมออนไลน์ Application Zoom  โดยมี นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงานในการดำเนินโครงการดังกล่าว…