วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

8 กันยายน 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด ในตลาดสดสี่บ้านมาง…

       วันพุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.45 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน     มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรในสังกัด    จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด    เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้า ณ ตลาดสดสี่แยกบ้านมาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นต่อไป…