วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

8 กรกฎาคม 2564 การฝึกอบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน วิชา การทำไม้กวาดจากทางทะพร้าวและข้าวฟ่าง จำนวน 50 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดี  ที่  8  กรกฎาคม  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ   แบบชั้นเรียน   วิชา   การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว และข้าวฟ่าง  จำนวน  50  ชั่วโมง  โดยมีนายโสมชาติ  มูลปัญญา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 8  และนายขจร  มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมให้กำลังใจกับผู้เรียน  วิทยากร  และครูที่ดำเนินกิจกรรม  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่  8-17  กรกฎาคม  2564  ณ หอประชุมบ้านป่าแขมเหนือ ม. 8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  15  คน  โดยมีนายอุดร คำบุญเรือง และนายพิภพ  ทรายคำ  ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…