วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

7 เมษายน 2564 กิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564

     วันพุธ  ที่  7  เมษายน  2564  เวลา  09.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมนายปิติพล   วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ   กิจกรรมวันสตรีสากล  ประจำปี  2564   โดยมีนายฉลอง  โมกศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้รับมอบหมายจากนายธวัช  จรัสวรภัทรนายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล และมีนางมัลลิกา สืบแสน รองประธาน กพสอ.เชียงม่วน กล่าวรายงาน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอเชียงม่วนทุกตำบล  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีองค์กรสตรี  ผ้าป่าเมล็ดพันธ์ุ  กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก กิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 47 ปี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

กดดูรูปเพิ่มเติมที่นี่…