วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

7 ธันวาคม 2564 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสระและโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง รุ่นที่ 1/2564…

           วันอังคาร ที่ 7  ธันวาคม 2564 นางสมหญิง   แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนายพิภพ ทรายคำ ครู กศน.ตำบลบ้านมาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสระและโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง รุ่นที่ 1/2564  ระหว่างวันที่ 7-10  ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…