วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

7 ธันวาคม 2564 ร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอเชียงม่วน…

           วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.)  อำเภอเชียงม่วน โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยมีว่าที่ร้อยโท    บำรุง  คำไวนายอำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงม่วน ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา…