วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

7 ตุลาคม 2564 โครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด เข้าร่วม​โครงการสรุปผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา  และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของ กศน.อำเภอปง  และ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ณ   ห้องประชุม   กศน.อำเภอปง   จังหวัดพะเยาโดยมีนางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา  ร่วมดำเนินการ​…