วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

7 พฤษภาคม 2564 กิจกรรม 5 ส พัฒนา กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสมญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำกิจกรรม 5 ส และพัฒนาเก็บกวาดทำความสะอาดกศน.อำเภอเชียงม่วน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน และ กศน.ตำบลเชียงม่วน เพื่อให้มีความสะอาด น่าใช้บริการ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา