วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

7 กันยายน 2564 ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด…

วันอังคาร ที่  7 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัด  ร่วมมอบของที่ระลึก  ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา