วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

6 สิงหาคม 2564 รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-2019 เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า

        วันศุกร์  ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 11.30  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน นำคณะครู และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวน  7  คน  รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-2019 เข็มที่ 2 โดยสลับเป็น แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเข็มที่ 1 ฉีดวัดซีน ซิโนแวค ฉีดเมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2564  ณ โรงพยาบาลเชียงม่วน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา