วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 มิ.ย.64 การสาธิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย นายไชยพจน์  สมภารตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมจัดทำคลิปวีดีโอสาธิตจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ กลุ่มหลังเขา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ ตามหลักสูตร พัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online หลักสูตร “การจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ” ณ กศน.ตำบลปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา