วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

6 มกราคม 2565 นมัสการขอพรปีใหม่ 2565 จากเจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน และเจ้าคณะตำบล ร่วมกับภาคีเครือข่าย… 

        วันพฤหัสบดี ที่  6  มกราคม  2565 เวลา  17.30  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด  จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ และมอบของขวัญวันสำคัญของครูและบุคลากรในสังกัด  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…