วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 มกรมคม 2565 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

        วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และมอบของขวัญวันสำคัญของครูและบุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…