วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 พ.ค.2565 การประกวด ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น ปี 2565 ระดับเขต 1  …

        วันศุกร์ ที่  6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน นำโดย นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่งครู  พร้อมด้วยนายอุดร  คำบุญเรือง นายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบล  และนายปิติพล วงศ์กะโซ่  และครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมเป็นกำลังใจและให้การสนับสนับบุคลากร พร้อมอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงในการประกวดชมรมผู้สูงอายุ  ดีเด่น  ปี 2565 ระดับเขต  1  โดยศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา ได้คัดเลือก  ชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแขม  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประเภท ชมรมผู้สูงอายุ  ดีเด่น โดยมีนายสุนทร   เมืองแก่น   ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแขม    นางไพลิน   หงษ์สี่    ข้าราชการครูบำนาญ  และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแขม  เป็นผู้นำเสนอข้อมูล  โดยมีเจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน  นายจรมูลศรี  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านมาง   รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเชียงม่วน   เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชมตำบลบ้านมาง  และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  ร่วมเป็นกำลังใจการประเมินในครั้งนี้  ดำเนินการโดย…ศูนย์อนามัย ที่ 1  เชียงใหม่ กรมอนามัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting…