วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 พ.ค.2565 การติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ…

วันศุกร์  ที่ 6 พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน  นำโดย นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง   ครู   ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จากสถาบัน  กศน.ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน  โดยมี นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ  ครูผู้ช่วย  เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว   ร่วมกับผู้ที่ผ่านอบรม   จำนวน   2  คน  หลังจากนั้น  ได้ลงพื้นที่ติดตามและ ให้กำลังใจกลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ พร้อมทั้งอุดหนุนผลิตถัณฑ์ของกลุ่ม…