วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 ตุลาคม 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว ตำบลเชียงม่วน

   วันพุธ  ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 17.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้วหมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา   ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…