วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 วัดบ้านหลวง ตำบลเชียงม่วน

         วันจันทร์  ที่  6 เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  17.00  น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอชียงม่วน   พร้อมด้วย นายไชยพจน์   สมภาร    นางนงนภัส   สมภาร ครู กศน.ตำบล นางสาวณิชาภัตร เชื้อหมอ  ครูผู้สอนคนพิการ   และนางสมจิตร   สมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ(ทำวัตรเย็น)  ตามโครงการทำบุญในวันพระ   ในช่วงวันเข้าพรรษา  ประจำปี  พ.ศ. 2564   ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน ณ วัดบ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี นายฉลอง โมกสิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…