วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

6 กรกฎาคม 2564 มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การเย็บกระเป๋าเป้จากผ้าขาวม้า จำนวน 50 ชั่วโมง

วันอังคาร  ที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมวิาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การเย็บกระเป๋าเป้จากผ้าขาวม้า จำนวน 50 ชั่วโมง โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน2564 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมวัดบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายปั่น  มูลศรี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 15 คน มีนายไชยพจน์  สมภาร และนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ ครู กศน.ตำบลสระ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม…