วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 เม.ย.2565 สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน…

วันอังคาร  ที่  5  เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด  เนื่องในโอกาสที่นางสาวรัตน์ชณี  สาใจ ครู กศน.ตำบล  จะได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  ณ กศน.อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่ 11  เมษายน  2565  เป็นต้นไป   และในโอกาสวันสำคัญของบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดต่อไป….