วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 เม.ย. 2565 ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565…

           วันอังคาร  ที่ 5 เมษายน  2565  เวลา 09.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุม  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน  ครั้งที่ 4/2565  ประจำเดือน   เมษายน  2565  พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในห้วงเดือน  มีนาคม  2565  และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน  เมษายน  2565  ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว   นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…