วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

5 เม.ย. 2565 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2565…

วันอังคาร  ที่  5  เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา เชื้อเมืองพาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ  วัดไทยสุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นายฉลอง โมกศิริ   ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งทางอำเภอเชียงม่วน ประกอบด้วย   หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  คณะกรรมการทุกหมู่บ้านได้พร้อมใจทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอำเภอเซียงม่วนขึ้น เป็นประจำทุกปีหมุนเวียนทอดถวายตามวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและร่วมกันแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน…