วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

        วันพฤหัสบดี ที่ 5  เดือน สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ร่วมกับ นายสังเวียน จันตา ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านมาง พร้อมด้วยจิตอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และประชาชนบ้านหนองหมู หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านมาง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่  100  ล้านต้น ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหมู  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  จำนวน 100 ต้น