วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

5 สิงหาคม 2564 การคัดเลือกผลงานงานการเขียนเรียงความ และการคัดลายมือ โครงการ วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

        วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 เวลา 15.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน       เป็นประธานการประชุมชี้แจงการคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความ    และการคัดลายมือในโครงการ  วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ   ประจำปี พ.ศ. 2564  ของนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน  ในระหว่างวันที่  23  กรกฎาคม 2564  ถึงวันที่  5  สิงหาคม  2564  โดยกำหนดประกาศผลการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม  2564  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้ที่ www.cmpnfe.com โดยมีนางสาวภัศศรชนก  อินธิยา  เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการดังกล่าว…