วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 มีนาคม 2565 ร่วมกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4…

  วันวันเสาร์ ที่  5  มีนาคม 2565 เวลา  06.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน.  เข้าร่วมกิจกรรม  “วิ่งเอาม่วน  ชวนกันวิ่ง” อำเภอเชียงม่วน  ทุกวันเสาร์แรกของเดือน   ครั้งที่  4  โดยมีนายฉลอง  โมกศิริ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเป็นประธานในการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา….

กดดูรูปภาพเพิ่มเติม