วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

5 มีนาคม 2564 โครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

       วันศุกร์  ที่  5  มีนาคม  2564  เวลา  14.30  น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   เป็นประธานการเปิดอบรม  โครงการ 99 สู่ 100  ปี  ต่อยอดอบรมอาสายุวกาชาด  เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ณ กศน.ตำบลบ้านมาง  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาโดยมีอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนเข้ารับการอบรม    จำนวน    40    คน    และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา