วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 มกราคม 2565 นิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชา การทำโคมผัด จำนวน 35 ชั่วโมง…

                 วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ  ร่วมนิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชา การทำโคมผัด จำนวน 35 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4-11 มกราคม 2564 ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี …