วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 พ.ค.2565 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2565…

           วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน นำโดยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ทุกวันที่  4   พฤษภาคม  ของทุกปี   ณ  หอประชุมอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา  โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง   คำไว นายอำเภอเชียงม่วน/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทานอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 70 คน…