วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

5 ธันวาคม 2564 อำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564…

     วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครู   และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันทำฝายกั้นน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำนันผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณแม่น้ำปี้บ้านแพทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…