วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 ธันวาคม 2564 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสารชมรมจิตอาสาและชมรมเสบียงบุญอำเภอเชียงม่วน…

     วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ครูอาสาสมัคร กศน.ร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าข้าวสารของชมรมจิตอาสาและชมรมเสบียงบุญอำเภอเชียงม่วน โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเพื่อนำไปช่วยคนยากจนยากไร้ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน โดยมีพระครูนันทบุรี เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานสงฆ์  ร่วมด้วยเจ้าคณะตำบลเชียงม่วน  เจ้าคณะตำบลบ้านมาง เจ้าคณะตำบลสระ  หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนชาวอำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดไทยสุภาพ หมู่ที่ 5  ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…