วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 เม.ย.2565 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565…

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา     เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมี  ว่าที่ร้อยโทบำรุง   คำไว   นายอำเภอเชียงม่วน/ ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอเชียงม่วน    เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว    โดยร่วมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน   จังหวะดพะเยา  มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 70 คน…