วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับกลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย 

       วันศุกร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 16.30  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน มอบเกียรติบัตร ให้กับนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับกลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย  สาขาบุคลากร   กศน.อำเภอ ประเภทครูอาสาสมัคร กศน.ดีเด่น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน โดยมีครูและบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้…