วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

      วันพุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม 2564 เวลา  08.00  น.  กศน.อำเภอเชียงม่วน    ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่  100  ล้านต้น  ใน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย…

1.  บริเวณที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว   ม. 7 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นำโดยนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด  ร่วมกับ  พระศิทธิเชษฐ์สิริภทฺโท  ประธานที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว พร้อมประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกป่า จำนวน  100  ต้น

2. บริเวณดงหอบ้านสระ ม. 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นำโดยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะครูในสังกัด   ร่วมกับ  นายศรีไทย   ทองกาบ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4  ต.สระ  พร้อมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าร่วมปลูกป่าในกิจกรรมดังกล่าว  จำนวน  100 ต้น