วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 มิ.ย. 2564 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำจุดเช็กอิน กศน.ตำบล 3 แห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน

วันศุกร์  ที่ 4  มิถุนายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล  3 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลเชียงม่วน กศน.ตำบลบ้านมาง และกศน.ตำบลสระ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบล  ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการประชาชน ตามนโยบาย  กศน. 5 ดี  พรีเมี่ยม  และ  นโยบาย  กศน.งามตา ประชาชนชื่นใจ…