วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 พ.ค.2565 ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคัดเลือก ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น เขตที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565….

      วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00  น. กศน.อำเภอเชียงม่วน นำโดย นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน แหน่ง ครู  พร้อมด้วย นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร  กศน.  นายพิภพ  ทรายคำ  ครู  กศน.ตำบลบ้านมาง   ร่วมจัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ  อุปกรณ์การส่งสัญญาณภาพและเสียงเพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ  ดีเด่น   ในระดับภาค  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน  Zoom Meeting  ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยจะมีการประเมินคัดเลือกในระหว่างวันที่  5 – 6  พฤษภาคม 2565   ดำเนินการโดย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…