วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งที่ 1 …

     วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม  “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งที่  1 โดยมีนายฉลอง โมกศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่  10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา