วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 กันยายน 2564 โครงการ ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

   วันเสาร์ ที่ 4  เดือน  กันยายน  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการ  เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564กศน.ตำบลเชียงม่วน  หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา   โดยมี  น.ส.อัจฉริยพรจันทร์มณี  และ  น.ส.อริสา   คำบุญเรือง  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน  พร้อมด้วยคณะครู  กศน.อำเภอเชียงม่วนบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน  โดยมีนางนงนภัส  สมภาร  เป็นผู้ประสานงาน…..