วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

31 มี.ค.2565 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถของครูและ บุคลากรฯ…

วันพฤหัสบดี  ที่  31  มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้  นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถของครูและ บุคลากรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  ณ โรงแรม วี ซี อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยมีนางจารุณี  แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรม  และมีนายวสันต์ สุธรรมมา ครูผู้ช่วยร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้…