วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

31 มี.ค.2565 ร่วมทำบุญ ฟังสวดอภิธรรมในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพภายในชุมชน…

วันพฤหัสบดี   ที่   31   มีนาคม   2565   เวลา  19.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมด้วยตัวแทนครูในสังกัด   ร่วมทำบุญฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา  ของนายขจร  มูลศรี  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านมาง โดยมี  ว่าที่ร้อยโท   บำรุง   คำไว   นายอำเภอเชียงม่วน   เป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพ   และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ   ภายในอำเภอเชียงม่วน   พร้อมทั้ง   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน   และประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้  ณ  บ้านบิดา ของนายขจร มูลศรี หมู่ที่ 5  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา…