วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

31 มี.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทั้ง 3 ตำบล…

วันพฤหัสบดี  ที่  31  มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยข้าราชการครู  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  (ศส.ปชต.) ทั้ง 3 ตำบล ณ กศน.ตำบลเชียงม่วน กศน.ตำบลบ้านมาง และ กศน.ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี  นายเอกสิทธิ์    เชาวลิตวงศ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา  ร่วมประชุมในครั้งนี้…