วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

31 มีนาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

       วันพุธ ที่ 31  มีนาคม 2564 เวลา 09.00 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธี  ณ  อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา    โดยมีการเก็บกวาดขยะ  2  ข้างถนน  จากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ถึง สี่แยกบ้านมาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา