วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

31 มกราคม 2565 ประชุม แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ PLC ในสถานศึกษา…

        วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้มผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ PLC โดยมีครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…