วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

31 ธันวาคม 2564 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…

        วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้    นายปิติพล วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร กศน. พร้อมด้วย นายอุดร  คำบุญเรือง นายพิภพ  ทรายคำ  ครู   กศน.ตำบลเชียงม่วน และนายสิทธิศักดิ์ กาหลง ร่วมให้การต้อนรับนางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมจุดตรวจฯ และติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบ้านปงสนุกหมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน และจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…