วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

30 เม.ย.2565 การเยี่ยมบ้านผู้พิการตามโครงการปักหมุดคนพิการ และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ  ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….

วันเสาร์ ที่  30  เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้   นายปิติพล วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครฯ ร่วมเป็นคณะทำงานในการบันทึกภาพและวิดีโอของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการตามโครงการปักหมุดคนพิการ และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้  พ.ศ ….  ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. พร้อมคณะ  ณ บ้านนายวิเชียร บุญมาเครือ บ้านดงอินตา หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา…